Pibeand

Anas penelope

Eurasian Wigeon

Eurasian Wigeon

Danmark ligger i udkanten af pibeandens yngleområde. Kun få par yngler årligt her i landet. Artens udbredelse går fra det nordlige og nordøstlige Europa videre østover gennem det nordlige Rusland og Sibirien. Fuglene i stort set alle bestandene er trækfugle. Fuglene fra Europa overvintrer i Vest- og Sydeuropa samt i Nordafrika. Danmark besøges årligt af et stort antal trækgæster, som om efteråret især opholder sig i Vadehavet, Limfjorden og det vestlige Jylland (Laursen m.fl. 1997), men efter etableringen af de jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder i stadigt stigende antal i nye reservater øst for Storebælt (Clausen m.fl. 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Pibeand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 252
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 230
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%