Pibesvane

Cygnus columbianus

Tundra Swan

Tundra Swan

Pibesvanen yngler i tundraområderne i det nordlige Rusland og Sibirien. Fuglene forlader ynglelokaliteterne i september, og trækker via Hvidehavet, Finskebugten og Estland. Pibesvanerne ankommer til Danmark, især Nord- og Vestjylland, fra sidst i september og først i oktober, og de fleste fugle forlader atter Danmark i november (Laubek 1995a). Fuglene overvintrer især i Holland og på De Britiske Øer, og kun et mindre antal overvintrer i Danmark, især i milde vintre. Under forårstrækket passerer pibesvanerne atter Danmark i februar-april (Laubek 1995a).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Pibesvane

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 3
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 10
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%