Plettet rørvagtel

Porzana porzana

Spotted Crake

Spotted Crake

Denne lille vandhøne er en fåtallig og ustabil ynglefugl i Danmark (Grell m.fl. 2004). Tidligere var arten mere udbredt her i landet (Sørensen 1995). Plettet rørvagtel lever skjult i større lavvandede, halvåbne sumpområder og ferskvandsenge. Arten yngler fra England og Spanien i vest gennem Europa til det centrale Sibirien i øst. I Europa findes de største bestande i Hviderusland, Ukraine og Rusland (BirdLife International 2004). Nord og øst for Danmark yngler arten sjældent eller fåtalligt i de sydlige egne af Norge, Sverige og Finland samt almindeligt i De Baltiske Lande. Plettet rørvagtel er en udpræget trækfugl, der overvintrer i det østlige, sydlige og vestlige Afrika samt i Indien. Et mindre antal overvintrer i det sydvestlige Europa og Nordafrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Plettet rørvagtel

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%