Pomeransfugl

Charadrius morinellus

Eurasian Dotterel

Eurasian Dotterel

Pomeransfuglen yngler i bjerg- og fjeldegne i Skotland, Norge, Sverige og Finland. Arten yngler desuden i det nordlige Rusland og i bjergene i Mongoliet. Pomeransfuglene er langdistancetrækfugle, som primært overvintrer i Nordafrika og Mellemøsten. I Danmark er pomeransfuglen en sjælden trækgæst med flest observationer i Vest- og Nordjylland. Flest fugle ses i maj og kun ganske få om efteråret, i slutningen af august og begyndelsen af september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Pomeransfugl

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%