Pungmejse

Remiz pendulinus

Eurasian Penduline Tit

Eurasian Penduline Tit

Pungmejsen er ikke en mejse, men står dog tæt på mejserne i spurvefuglenes stamtræ. Pungmejsen er indvandret til Danmark i 1964. I dag er den en fåtallig, pletvis forekommende ynglefugl. Den forekommer typisk i moseområder med tilgroede områder med birk, pil, tørvegrave og rørsump med islæt af større områder med dunhammer og åbne vandflader. Arten har udvidet sit europæiske yngleområde betydeligt de sidste 50 år. Hovedudbredelsen er fra det sydlige Skandinavien og centraleuropa østover i et bredt bælte gennem Rusland ind i det sydvestligste Sibirien, men forekommer også i Spanien og Italien, samt pletvis i Benelux-landene og Frankrig (Harrap & Quinn 1996). Selvom den europæiske bestand har været i markant fremgang, er arten regionalt gerne fåtallig og stærkt svingende fra år til år. I Danmark er bestanden tilsyneladende stabiliseret. Generelt er de nordeuropæiske bestande trækfugle, de sydlige bestande standfugle, mens de centraleuropæiske bestande er en blanding.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Pungmejse

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 181
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 29
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%