Purpurhejre

Ardea purpurea

Purple Heron

Purple Heron

Purpurhejren yngler i Afrika og det sydlige Europa og herfra østpå gennem det centrale Asien og Indien. I Vesteuropa er udbredelsen relativt spredt med større bestande i Frankrig, Spanien, Italien og Ungarn. Tættest på Danmark er ynglebestanden i Holland, som talte omkring 400 yngepar i 1998-2000 (BirdLife International 2004). Ungfuglene spredes i deres første sommer i alle retninger, mens det egentlige træk hovedsagelig går til overvintringslokaliteter syd for Sahara. Arten er en meget sjælden gæst i Danmark med kun 19 godkendte observationer indtil 2001 (Ortvad m.fl. 2002).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Purpurhejre

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage