Råge

Corvus frugilegus

Rook

Rook

I Europa findes rågen ynglende fra det mellemste Norge, Sverige og Finland i nord til Spanien, Grækenland og Tyrkiet i syd. De største europæiske bestande findes på De Britiske Øer og i Rusland, Hviderusland og Ukraine. Mod øst strækker rågens udbredelse sig i et bælte gennem Rusland til Kina. I Danmark er rågen en almindelig ynglefugl over det meste af landet, hyppigst på Øerne og i Østjylland. I de fleste europæiske bestande er kun en del af bestandene trækfugle. Fuglene trækker især mod vest eller sydvest. Specielt i Østdanmark ses råger på træk i oktober-november og i marts-april.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Råge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.517
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 384
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%