Ravn

Corvus corax

Northern Raven

Northern Raven

Ravnen har en cirkumpolar yngleudbredelse på den nordlige halvkugle. I Europa er ravnen vidt udbredt, dog har den en pletvis udbredelse i Vesteuropa. I Danmark var ravnen indtil midten af 1800-tallet en almindelig ynglefugl over hele landet. Arten blev dog, som i mange andre vesteuropæiske lande, forfulgt, og bestanden gik voldsomt tilbage indtil omkring 1960 (Dybbro 1976). Siden sidst i 1960’erne er arten blevet mere talrig og yngler nu mange steder, med de tætteste bestande i Syd- og Østjylland. I de sydlige dele af udbredelsesområdet er fuglene standfugle, mens nogle fugle fra nordlige bestande bevæger sig i sydlig retning om vinteren (Zink 1981).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Ravn

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 303
- heraf mærket som unger 7 (2,3%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 347
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%