Ride

Rissa tridactyla

Black-legged Kittiwake

Black-legged Kittiwake

Riden er en af verdens talrigeste mågearter. Den yngler på fuglefjelde, bl.a. i Nordatlanten fra Portugal i syd til Svalbard i nord. De største europæiske bestande findes langs vestkysten af Norge og på De Britiske Øer, Island, Færøerne og Svalbard. Den europæiske bestand voksede i perioden 1900-1970, muligvis som følge af en stigende mængde fiskeriaffald, men væksten er siden stoppet. I Danmark yngler riden på nogle få lokaliteter i Nordjylland, med den absolut største koloni (428 reder i 2000) på Bulbjergs stejle klinter i Thy (Lange m.fl. 2002). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. Riderne i de europæiske bestande er delvis trækfugle, og fuglene træffes uden for yngletiden over hele Nordatlanten.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Ride

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.929
- heraf mærket som unger 345 (11,8%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1783
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%