Ringdrossel

Turdus torquatus

Ring Ouzel

Ring Ouzel

Ringdroslen har kun ynglet få gange i Danmark og ses kun fåtalligt på træk – hyppigst ved den jyske vestkyst. De nærmeste bestande findes i fjeldegnene i Norge og Sverige samt på De Britiske Øer. Arten forekommer desuden i bjergegne i Syd- og Mellemeuropa. Ringdroslerne overvintrer i Syd- og Sydvesteuropa undtagelsesvis også i Danmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Ringdrossel

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 615
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 26
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%