Ringdue

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

Common Wood Pigeon

Ringduen er en af Danmarks almindeligste ynglefugle, og den yngler i nåle- og løvskov over hele landet samt i bynære områder. Ringduen er udbredt i hele Europa med de største bestande i Storbritannien, Tyskland og Rusland, mens der uden for Europa kun findes to mindre bestande i Central- og Vestasien. Bestandene i Norge, Sverige og Finland er overvejende trækfugle, som i mange tilfælde overflyver stationære bestande i Vesteuropa. I Danmark er ringduen en almindelig træk- og vintergæst. I Europa nedlægges der årligt mindst 9,5 millioner ringduer (Purroy m.fl. 1984), heraf 250-300.000 i Danmark (Asferg 2002).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Ringdue

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.288
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 427
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%