Rød glente

Milvus milvus

Red Kite

Red Kite

Rød glente er i Danmark en sjælden ynglefugl med omkring 20-25 ynglepar, hovedsagelig i det østlige Jylland (Grell 2003). Arten genindvandrede til Danmark i 1970’erne efter at have været fraværende i omkring 50 år som følge af bekæmpelse. På verdensplan er rød glente stort set kun udbredt i Europa, primært i den vestlige og centrale del med de største bestande i Tyskland, Spanien, Frankrig, Polen, Schweiz og Sverige (BirdLife International 2004). Artens nordligste bestand findes i Skåne med mindst 1.200 ynglepar (Kjellén 2004). I den nordlige og centrale del af udbredelsområdet er fuglene hovedsagelig trækfugle med vinterkvarter i Middelhavsområdet, men vinterfodring har i Sverige bevirket, at en stigende andel af de voksne fugle overvintrer tæt på yngleområderne (Fransson & Pettersson 2001).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rød glente

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 287
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 34
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%