Rødben

Tringa totanus

Common Redshank

Common Redshank

Rødben er en af de mest almindelige vadefuglearter i Danmark, hvor den primært yngler ved kysten på fugtige strandenge. På Island og Færøerne yngler underarten T. t. robusta, og den islandske bestand er en af Europas største. Den kontinentale underart T. t. totanus, som yngler i Danmark, er udbredt i det meste af Europa med de største bestande i Rusland, Hviderusland, Norge og på De Britiske Øer. I Danmark er rødben en talrig trækgæst både efterår og forår (Meltofte 1993).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rødben

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.549
- heraf mærket som unger 4 (0,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2626
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%