Rødhals

Erithacus rubecula

European Robin

European Robin

Rødhalsen er en almindelig ynglefugl over hele Danmark, fortrinsvis i løv- og blandskov, men også i parker og haver. Rødhalsen yngler over det meste af Europa, med de største bestande på De Britiske Øer, i Sverige, Frankrig og Rusland. Udbredelsen strækker sig fra Europa mod øst til det vestlige Sibirien. Størstedelen af de skandinaviske, central- og østeuropæiske bestande overvintrer i Vesteuropa og omkring Middelhavet. I mange områder er hunnerne i højere grad trækfugle end hannerne. Danmark passeres af et betydeligt antal gennemtrækkende fugle, flest i september- oktober og april-maj (Lausten & Lyngs 2004). Arten er desuden relativt almindelig i Danmark om vinteren.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rødhals

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 197.541
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 13045
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%