Rødhovedet and

Netta rufina

Red-crested Pochard

Red-crested Pochard

Rødhovedet and har sin hovedudbredelse i Centralasien, men yngler spredt flere steder i Europa, oftest med små bestande. I Danmark ynglede rødhovedet and første gang i 1940 i Nakskov Indrefjord, men arten har siden forureningen af fjorden sidst i 1960’erne været en uregelmæssig ynglefugl. Fuglene fra de vest- og centraleuropæiske bestande forlader helt eller delvist ynglepladserne om vinteren og overvintrer i det sydlige Europa.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rødhovedet and

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 83
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 89
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%