Rødrygget Tornskade

Lanius collurio

Red-backed Shrike

Red-backed Shrike

Rødrygget tornskade yngler i det meste af Europa, med udbredelsens tyngdepunkt mod sydøst. Herudover yngler arten mod øst til Centralsibirien. Overvintring sker i tropisk Østafrika og i det sydlige Afrika. Fugle fra hele det europæiske udbredelsesområde (inkl. Spanien (Zink 1975)) trækker over det østlige middelhavsområde og herfra sydpå i et ret smalt bælte i Nordøstafrika. Arten foretager et klassisk sløjfetræk (se kap. 4), med forårstrækruten beliggende længere mod øst end efterårstrækruten. Der opbygges ikke større fedtlagre før trækket. I Danmark yngler arten spredt over hele landet, men den var tidligere mere almindelig i landets sydøstlige egne, hvor den er gået markant tilbage. Arten er især knyttet til et varieret landskab med rigelig forekomst af insekter. Rødrygget tornskade ankommer i første halvdel af maj, og borttrækket sker i august-september. Arten trækker mest om natten. Trækgæster ses i maj-juni, primært i forbindelse med varme sydøstlige vinde, samt i august-september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rødrygget Tornskade

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 3.109
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 234
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%