Rødstjert

Phoenicurus phoenicurus

Common Redstart

Common Redstart

Rødstjerten yngler i Europa, Sibirien og nordlige Asien mod øst til Baikalsøen samt i dele af Nærog Mellemøsten (underarten samamisicus). Som andre insektædere er arten trækfugl, og overvintringsområdet ligger i et bredt bælte i tropisk Afrika nord for Ækvator. Nær- og Mellemøstlige bestande overvintrer i Arabien og Nordøstafrika. Rødstjerten er hulruger og generelt knyttet til skov. Arten indvandrede til Danmark efter midten af 1800-tallet. Den har spredt sig langsomt mod vest og er nu en ret almindelig ynglefugl. De vesteuropæiske bestande trækker primært sydvest over den Iberiske Halvø. Trækket foregår om natten. Rødstjerten ankommer til Danmark fra sidste halvdel af april, mens de sidste fugle forlader landet i oktober. Landet passeres af talrige skandinaviske trækgæster primært i maj og igen i august-oktober.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rødstjert

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 24.104
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 851
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%