Rødstrubet lom

Gavia stellata

Red-throated Loon

Red-throated Loon

Rødstrubet lom yngler ikke i Danmark, men forekommer i skov- og fjeldområderne i det meste af Skandinavien, samt i det nordligste nåleskovsbælte og på tundraen gennem hele polarbæltet. Arten ses i Danmark almindeligvis på træk ved kysten, hyppigst ved den jyske vestkyst, og de danske havområder, primært Vadehavet og det nordlige Kattegat, er vigtige fældnings- og overvintringsområder (Danielsen m.fl. 1993, Durinck m.fl. 1994, Skov m.fl. 1995, Laursen m.fl. 1997). De største koncentrationer findes på bankerne relativt langt fra kysterne og ud for de store nordtyske floder.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rødstrubet lom

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 11
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 8
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%