Rødtoppet fuglekonge

Regulus ignicapillus

Firecrest

Firecrest

Rødtoppet fuglekonge yngler udelukkende i Europa, og Danmark udgør nordgrænsen for udbredelsesområdet. Arten indvandrede til Danmark i 1961, hvor landets første sikre redefund blev gjort i Kongelunden på Amager (Willadsen Nielsen 1963). Arten har dog muligvis ynglet i Sønderjylland siden 1940’erne (Dybbro 1976). Den er fortsat mest almindelig i Sønderjylland, men yngler også fåtalligt i det sydøstlige Danmark (Grell m.fl. 2004). De nordlige og østlige populationer er delvis trækfugle og overvintrer formentlig overvejende i Syd- og Mellemeuropa. I Danmark ses flest rødtoppede fuglekonger på træk i marts-april samt i september-oktober (Lausten & Lyngs 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rødtoppet fuglekonge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.264
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 362
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%