Rørdrum

Botaurus stellaris

Eurasian Bittern

Eurasian Bittern

Rørdrummen lever en skjult tilværelse i vidtstrakte rørskove. I Danmark er arten en fåtallig ynglefugl, med en anslået bestand på 150-200 par, primært koncentreret omkring Vejlerne i Nordvestjylland og Maribo-søerne på Lolland. Tidligere var arten en mere ustadig ynglefugl, men milde vintre formodes at have haft en gunstig indflydelse på bestanden. Uden for Danmark yngler rørdrummen i det meste af Europa og Nordafrika, samt gennem Asien til Stillehavet. De europæiske rørdrummer overvintrer formentlig i yngleområderne med mindre vinteren tvinger dem til at trække mod mildere klima i det sydlige Europa.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rørdrum

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 27
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 11
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%