Rørhøg

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

Western Marsh Harrier

Rørhøgen er, som navnet siger, tæt knyttet til områder med udbredt rørbevoksning. I Danmark yngler arten talrigest på Øerne og i Øst- og Vestjylland, og den danske bestand er i løbet af de sidste årtier vokset markant, både i antal og udbredelse. Rørhøgen yngler i store dele af Europa, og de største europæiske bestande findes i Mellem- og Østeuropa (BirdLife International 2004). Fuglene fra Middelhavsområdet overvintrer nær yngleområderne, mens fuglene fra de nord- og mellemeuropæiske bestande helt forlader yngleområderne i løbet af efteråret.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rørhøg

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 191
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 79
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%