Rørsanger

Acrocephalus scirpaceus

Eurasian Reed Warbler

Eurasian Reed Warbler

Den europæiske underart af rørsangeren yngler over det meste af Europa, men mangler dog i det meste af nåleskovsbæltet. En anden underart findes i Mellemøsten og Turkestan. Alle populationer overvintrer i Afrika syd for Sahara, ned til Zambia. Hovedparten af de vesteuropæiske fugle flyver mod sydvest til Den Iberiske Halvø, før de fortsætter mod overvintringsområder i Vestafrika. Trækket foregår antagelig langsommere end hos sivsangeren, og rørsangeren opbygger ikke så store fedtreserver. Arten yngler almindeligt i rørskove af tagrør over hele landet, og lever næsten udelukkende af insekter. Den har bredt sig kraftigt mod nord i Europa i 1900-tallet, og har bl.a. spredt sig nordpå i Jylland og til Bornholm. Rørsangeren er nattrækker. Ankomsten sker fra allersidst i april, og borttrækket sker i august-september. Landet passeres af trækgæster i maj-juni samt fra august til starten af oktober.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rørsanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 49.378
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 4798
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%