Rørspurv

Emberiza schoeniclus

Common Reed Bunting

Common Reed Bunting

Rørspurven er vidt udbredt i Nord- og Mellemeuropa, mens dens udbredelse er mere spredt i Sydeuropa. Arten yngler mod nord til det nordligste Skandinavien og mod øst i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavet. I Danmark er rørspurven en almindelig ynglefugl over hele landet, hyppigst i sumpede områder med rørskov. I de nordøstlige dele af udbredelsesområdet er fuglene trækfugle, mens ynglefuglene i de mere sydvestlige bestande i højere grad er standfugle (Zink 1985). Danmark gæstes af flest trækfugle i september-oktober og i marts-maj. Arten overvintrer fåtalligt i Danmark, hvor antallet er afhængigt af vinterens hårdhed.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rørspurv

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 20.794
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1734
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%