Rovterne

Sterna caspia

Caspian Tern

Caspian Tern

Rovternen yngler i de fleste verdensdele, dog oftest ret spredt og relativt fåtalligt. I Europa yngler arten ved Østersøen og Sortehavet, samt enkelte steder i Spanien. Rovternerne fra Østersøens kolonier overvintrer langs kysterne af Vestafrika, specielt i Guineabugten, samt ved Nigerflodens indlandsdelta. I Danmark er rovternen en sjælden trækgæst om efteråret, hvor trækket indledes i juni og topper i juliaugust. Om foråret optræder kun ganske få fugle i april og maj.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Rovterne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 65
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 53
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%