Sædgås

Anser fabalis

Bean Goose

Bean Goose

I træk- og vinterperioden forekommer to underarter af sædgås i Europa, skovsædgås, Anser fabalis fabalis, og tundrasædgås, Anser fabalis rossicus (Madsen m.fl. 1999). I Danmark rapporteres næsten udelukkende skovsædgæs, som yngler spredt i skovmoser i det nordlige Skandinavien og det nordvestlige Rusland. Fuglene overvintrer i det sydlige Sverige, Danmark og Holland (Nilsson m.fl. 1999). I Østdanmark optræder flest sædgæs i forbindelse med kuldeperioder, hvor gæs fra Skåne presses mod sydvest (Jørgensen m.fl. 1994, Nilsson m.fl. 1999). Tundrasædgås yngler i Nordrusland og overvintrer primært i det centrale Europa og Holland (Madsen 1991). Underarten har status som en sjælden træk- og vintergæst i Danmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sædgås

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 86
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 10
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%