Sandløber

Calidris alba

Sanderling

Sanderling

Sandløberen yngler i de højarktiske områder af Canada, Grønland og Sibirien (Cramp & Simmons 1983). I Danmark optræder arten som en ret almindelig trækgæst, flest i juli-august og i maj, og som en fåtallig vintergæst (Meltofte 1993). Trækket er størst i Nord- og Vestjylland. De vestpalæarktiske ynglefugle og trækgæster overvintrer langs kysterne af Vesteuropa, Vestafrika og Sydafrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sandløber

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 186
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 59
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%