Sandterne

Gelochelidon nilotica

Gull-billed Tern

Gull-billed Tern

Sandternen yngler ved kyster og i steppeområder i mange egne af verden. I Europa er artens yngleudbredelse meget spredt, men flest fugle yngler omkring Middelhavet. De største europæiske bestande findes i Ukraine, Rusland, Tyrkiet og Spanien. Artens europæiske nordgrænse går gennem Nordtyskland og Danmark, hvor de små bestande ligger meget isoleret. De nordlige bestande er trækfugle, der overvintrer ved tropiske indsøer og kyster. I første halvdel af 1900-tallet ynglede mellem 150 og 500 par sandterner i Danmark, primært i de nordvestlige egne af Jylland, og altid i forbindelse med hættemågekolonier (Møller 1975a). Siden er bestanden gået kraftigt tilbage, og i 1990’erne var den nede på 11-16 ynglepar, alle i Vadehavet. Sandternen er opført på Den danske Rødliste (2004) som kritisk truet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sandterne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 393
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 74
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%