Sangdrossel

Turdus philomelos

Song Thrush

Song Thrush

Sangdroslen yngler primært i nåle- og blandingsskov og er en almindelig ynglefugl over hele Danmark. Arten er udbredt over det meste af Europa, og de nordog nordøstlige bestande trækker til Sydvesteuropa, fåtalligt også til Nordafrika (Ashmole 1962). De sydligere bestande er i højere grad stand- eller strejffugle. Danmark passeres af trækgæster fra slutningen af marts til begyndelsen af maj, samt fra slutningen af august til begyndelsen af november.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sangdrossel

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 37.669
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2231
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%