Sanglærke

Alauda arvensis

Eurasian Skylark

Eurasian Skylark

Sanglærken er en almindelig ynglefugl over hele Danmark, skønt bestanden gik kraftigt tilbage fra 1970’erne til midt i 1980’erne. Arten yngler i det åbne land, på marker, enge og strandenge. Sanglærken yngler over det meste af Europa, med de største bestande i Ukraine, Rusland, Polen og Spanien. Udbredelsen fortsætter fra Europa videre østpå i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavet. I de nordlige og østlige egne af udbredelsesområdet er fuglene trækfugle, mens de sydlige bestande i højere grad består af standfugle. Danmark passeres af trækkende sanglærker i februar-maj og september-november (Olsen 1992, Lausten & Lyngs 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sanglærke

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 285
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 165
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%