Silkehale

Bombycilla garrulus

Bohemian Waxwing

Bohemian Waxwing

Silkehalen yngler i de nordligste egne af Norge, og Sverige, i det centrale og nordlige Finland samt herfra videre østpå gennem det nordlige Rusland til Stillehavet. Arten findes desuden i Nordamerika. En del af de europæiske fugle forlader yngleområderne om efteråret og kan optræde invasionsagtigt i Nordeuropa og Mellemeuropa (Cramp 1988, Zink 1985). I Danmark er silkehalen en almindelig og i visse år talrig vintergæst. Fuglene ankommer til Danmark fra midt i oktober til december, og forlader atter landet i marts-april.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Silkehale

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 407
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 29
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%