Sjagger

Turdus pilaris

Fieldfare

Fieldfare

Sjaggeren yngler spredt over hele landet, mest almindeligt i Nordsjælland, på Bornholm og i det nordvestlige Jylland. Antallet af ynglefugle er steget voldsomt siden 1970’erne, hvor sjaggeren næsten udelukkende ynglede i Vest- og Nordjylland. Arten yngler i Nord- og Centraleuropa og mod øst til det østlige Sibirien. De største europæiske bestande findes i Rusland, Norge, Sverige og Finland. Fuglene fra disse nordlige bestande forlader yngleområderne i vinterperioden, og Danmark passeres både forår og efterår af mange trækgæster. I vintermånederne ses store flokke i Danmark på lokaliteter med bærbuske, og vinterforekomsterne svinger sandsynligvis med bær- og frugtsætningen, ligesom kuldetræk fra de nordligere egne i nogle år sandsynligvis spiller en rolle for sjaggerens vinterforekomst i Danmark (Jacobsen 1992).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sjagger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.710
- heraf mærket som unger 4 (0,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 153
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%