Skægmejse

Panurus biarmicus

Bearded Reedling

Bearded Reedling

Skægmejsen er ikke en mejse, men tilhører Timaliefamilien og er dennes eneste repræsentant i Europa. Arten er stærkt knyttet til områder med udbredt rørskove af tagrør. Arten er pletvis forekommende både i Danmark og i resten af Europa. Udbredelsen afspejler de europæiske områders store rørskovslokaliteter. Arter er udbredt gennem hele Centralasien til Kina. Den er lokalt almindelig, oftest med store bestandssvingninger fra år til år afspejlende vinterens hårdhed og udbud af føde. Arten har de sidste 50 år spredt sig og er blevet mere talrig i Europa, også i Danmark. Første yngleforekomst i Danmark angives oftest til 1966, men der har formentlig været tale om en genkolonisering af landet (Løppenthin 1967). Skægmejsen er specialist i at fordøje tagrørsfrø om vinteren, mens den primært lever af insekter om sommeren. Arten anses i Europa for at være stedfast, dog kan dele af bestanden udvise træktendenser, ligesom arten i visse år kan udvise markante (unge)spredninger.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Skægmejse

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 7.323
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 819
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%