Skærpiber

Anthus petrosus

Eurasian Rock Pipit

Eurasian Rock Pipit

Skærpiberen er udbredt i Vest- og Nordvesteuropa, hvor den yngler ved kysterne af Nordfrankrig, De Britiske Øer, Skandinavien og Finland. Den største europæiske bestand findes langs den norske vestkyst. I Danmark er skærpiberen en sjælden ynglefugl, som hovedsagelig yngler på mindre øer i Kattegatområdet. Arten er en relativt almindelig træk- og vintergæst ved de danske kyster, med flest observationer i septemberoktober og marts. De fleste nordeuropæiske skærpibere er formentlig trækfugle med vinterkvarter ved de Vest- og Sydvesteuropæiske kyster.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Skærpiber

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 94
- heraf mærket som unger 71 (75,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 56
Antal fugle 2
Genmeldingsandel 2,1%