Skarv

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

Great Cormorant

Skarvens udbredelse strækker sig fra Grønland i nord til Sydafrika og New Zealand i syd. Underarten mellemskarv, P. c. sinensis, som yngler i Danmark, er udbredt i hele Europa og i Asien til Stillehavet. Den europæiske bestand af mellemskarv har sin hovedudbredelse i Danmark, Holland og omkring Østersøen. I Danmark yngler skarven ved fjorde og kyster, især i de indre farvande, og i mindre grad ved ferskvandslokaliteter. I 1800-tallet blev arten udryddet som ynglefugl i Danmark, og først i 1938 etablerede den sig igen. Efter 1972, hvor beskyttelsen af arten blev øget i Danmark og det øvrige Europa, er der gradvist blevet flere og flere kolonier. I løbet af årene 1993-2004 har antallet af ynglepar ligget ret stabilt på omkring 39.000 par (Eskildsen 2004). I 2000-2003 var der 50 ynglekolonier i Danmark, men i 2004 steg tallet til 59 (Eskildsen 2004). Underarten storskarv, P. c. carbo, der bl.a. yngler i Norge og Storbritannien, optræder i Danmark fra august-september til april-maj.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Skarv

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 98.522
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 13108
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%