Skeand

Anas clypeata

Northern Shoveler

Northern Shoveler

Skeanden yngler i Danmark ret fåtalligt og spredt over det meste af landet. Den er hyppigst i landets østlige egne, bl.a. i Det Sydfynske Øhav og på Lolland. I Jylland yngler arten mere spredt, talrigest i Tøndermarsken, på Tipperne og i Vejlerne. Uden for Danmark yngler skeanden i de nordlige og centrale dele af Europa samt i Asien og Nordamerika, med de største bestande i Rusland. I Europa findes de største bestande herudover i Finland og Holland. I størstedelen af Europa er skeanden trækfugl, og Danmark passeres af et større antal trækkende skeænder, flest i august og september samt i april (Olsen 1992, Clausen m.fl. 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Skeand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 242
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 245
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%