Skovhornugle

Asio otus

Long-eared Owl

Long-eared Owl

Skovhornuglen yngler overvejende i den tempererede zone i Nordamerika, Europa og det nordlige Asien, men også i subtropiske egne omkring Middelhavet og i tropiske Østafrika. I Europa findes flest ynglepar i Rusland, Rumænien, Ukraine og Hviderusland. I Danmark yngler skovhornuglen i det meste af landet, omend spredt forekommende. Den yngler i åben skov og i granplantager, men fødesøgningen sker i mere åbent land. Fugle fra nordlige bestande er overvej ende trækfugle, og de nordeuropæiske fugle overvintrer fra det sydlige Skandinavien til Nordvestafrika. I Danmark er skovhornuglen en ret almindelig træk- og vintergæst, men det årlige antal fluktuerer fra år til år (Olsen 1992, Lausten & Lyngs 2004). Om vinteren sidder skovhornugler ofte i mindre grupper på faste hvilepladser, typisk i nåletræer. Skovhornuglen er udpræget nataktiv.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Skovhornugle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 287
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 140
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%