Skovpiber

Anthus trivialis

Tree Pipit

Tree Pipit

Skovpiberen yngler over det meste af Europa, bortset fra Irland og dele af Middelhavsområdet. De største europæiske bestande findes i Sverige og Finland. Fra Europa strækker artens udbredelse sig videre østpå gennem Rusland næsten hele vejen til Stillehavet. I Danmark er skovpiberen en almindelig ynglefugl over hele landet med de tætteste bestande i Midt- og Vestjylland. I træktiden passerer et stort antal skovpibere landet, flest i maj og august-september. De europæiske skovpibere overvintrer i tropisk Afrika (Zink 1975, Cramp 1988).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Skovpiber

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 5.558
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 119
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%