Skovsanger

Phylloscopus sibilatrix

Wood Warbler

Wood Warbler

Skovsangeren yngler i det meste af Europa (mangler på Iberiske Halvø) østpå til Turkestan, og overvintrer i regnskovszonen fra Sierra Leone til Centralafrika. Hovedtrækket går gennem det centrale Middelhavsområde. Skovsangeren findes udbredt over det meste af Danmark, hovedsagelig i højstammet bøgeskov. Arten lever primært af insekter. Bestanden i Danmark fluktuerer, men den europæiske bestand anses for stabil. Trækket foregår om natten. Ankomst sker fra slutningen af april, og borttrækket sker fra sidst i juli til august. Landet passeres af trækgæster i maj-juni samt fra juli til starten af september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Skovsanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.639
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 35
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%