Skovsneppe

Scolopax rusticola

Eurasian Woodcock

Eurasian Woodcock

Skovsneppen yngler i større skove med fugtige områder, fra Irland i vest til Stillehavet i øst. I Europa går artens sydgrænse fra Pyrenæerne gennem Norditalien og videre gennem det sydlige Rusland. Den er vidt udbredt i Skandinavien bortset fra i de nordligste egne. De største europæiske bestande findes i Rusland, Hviderusland, Finland og Sverige. I Danmark yngler skovsneppen mest almindeligt i landets østlige egne, og artens udbredelse er ekspanderet i 1980’erne og 1990’erne. I træktiden raster et meget stort antal skovsnepper i Danmark. Desuden træffes skovsnepper ret almindeligt hele vinteren her i landet, skønt deres primære overvintringsområde er på De Britiske Øer, i Frankrig og omkring Middelhavet. Arten trækker udelukkende om natten.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Skovsneppe

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.508
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 405
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%