Slørugle

Tyto alba

Barn Owl

Barn Owl

Sløruglen er vidt udbredt i store dele af verden i tropiske og subtropiske egne, men også i tempererede områder i Nordamerika, Argentina og Europa. Artens nordligste forekomst er i Skotland og Nordjylland. I Europa er sløruglen vidt udbredt i vestlige og centrale dele, med flest ynglepar i Spanien, Frankrig, Tyskland og Italien. I Danmark lever sløruglen en skjult og ubemærket tilværelse på landejendomme nær udyrkede eng- og mosearealer. Siden 1930’erne er bestanden gået kraftigt tilbage, og sidst i 1980’erne talte bestanden blot 20-25 par (Andersen m.fl. 2000). I 1990-91 indtraf den største invasion i Danmark nogen sinde, hvor flere hundrede slørugler blev registreret (Laursen 1997). Ynglebestanden er siden øget kraftigt og er i 2003 anslået til 225- 250 par, størstedelen i Jylland (Grell m.fl. 2004). Sløruglen er nataktiv og betegnes som standfugl, men ungefuglene er kendt for at strejfe, omend mere i nogle år end i andre. Den danske bestand tilhører underarten T. a. guttata, men enkelte indvider af underarten alba er også regsitreret i Danmark (Laursen 1997).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Slørugle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 7.493
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1188
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%