Småspove

Numenius phaeopus

Whimbrel

Whimbrel

Lille regnspove yngler på heder og i tundraområder på Island og Færøerne samt i Skotland, Skandinavien og Nordrusland og herfra videre østpå gennem Sibirien, Alaska og Canada. Arten yngler ikke i Danmark, men er en almindelig trækgæst i april-maj og igen i juli-august (Meltofte 1993). Den nordeuropæiske bestand menes primært at overvintre i Vestafrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Småspove

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 305 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 23
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%