Solsort

Turdus merula

Common Blackbird

Common Blackbird

Solsorten yngler over hele landet, og den regnes som en af de mest almindelige fugle i Danmark. Specielt i byernes villakvarterer kan solsortens yngleterritorier ligge tæt. Solsorten yngler over hele Europa, og kolonisering af byerne er sket over det meste af området inden for de sidste 100 til 200 år. Den danske ynglebestand har været jævnt stigende gennem de sidste 20 år, og generelt er de europæiske bestande enten stabile eller stigende. Antallet af solsorte i vintermånederne svinger meget, i samme takt som antallet af sjagger, hvilket tyder på, at de to arter er påvirket af de samme faktorer, sandsynligvis tilgængeligheden af bær og frugter (Jacobsen 1992). Fuglene i Syd- og Vesteuropa er fortrinsvis standfugle, mens en større del af bestanden forlader yngleområdet, jo længere man bevæger sig mod nord og øst (Ashmole 1962). Solsorte på træk observeres i Danmark fra september til november, og igen fra marts til ind i maj (Lausten & Lyngs 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Solsort

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 69.641
- heraf mærket som unger 43 (0,1%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 14750
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%