Sortand

Melanitta nigra

Common Scoter

Common Scoter

Sortanden yngler i fjeldområderne i Norge og Sverige og i de nordlige egne af Finland, Rusland og Sibirien samt fåtalligt på Island og De Britiske Øer. En væsentlig del af den nordvesteuropæiske sortandebestand overvintrer i de danske farvande, specielt i Kattegat og Østersøen, men i mindre omfang også ud for den nordlige del af Vadehavet (Laursen m.fl. 1997). De danske farvande, specielt Kattegat syd for Læsø og området ud for Vadehavet, er også vigtige som fældningsområde fra juni til og med oktober (Laursen m.fl. 1997). Antallet af sortænder i Danmark varierer fra år til år (Laursen m.fl. 1997). Det ligger normalt konstant højt vinteren igennem, indtil returtrækket til ynglepladserne starter i slutningen af marts og begyndelsen af april.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sortand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 6
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%