Sortgrå ryle

Calidris maritima

Purple Sandpiper

Purple Sandpiper

Sortgrå ryles yngleområde strækker sig fra det nordøstlige Canada og østpå til Taymyr-halvøen i Sibirien. Den yngler i størstedelen af det arktiske område og mod syd til den skandinaviske fjeldmark (Hake m.fl. 1997). I Europa overvintrer fuglene ved isfri kyster mod nord indtil det sydlige Grønland, Island og Nordnorge. Det er verdens nordligst overvintrende vadefugl. I Danmark er den sortgrå ryle en fast vintergæst. Vinterbestandens størrelse og oprindelse kendes ikke.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sortgrå ryle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 241
- heraf mærket som unger 8 (3,3%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 261
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%