Sortklire

Tringa erythropus

Spotted Redshank

Spotted Redshank

Sortkliren yngler i moser i Nordskandinavien og videre østover gennem det nordligste Rusland. Arten yngler ikke i Danmark, men er en almindelig trækgæst ved kyster, søer og moser, om foråret fra sidst i april til midt i maj og om efteråret allerede fra juni til og med oktober (Meltofte 1993). De europæiske populationer overvintrer primært i Afrika syd for Sahara. Et mindre antal forbliver i Vesteuropa og middelhavsområdet vinteren igennem.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sortklire

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 66
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%