Sortmejse

Parus ater

Coal Tit

Coal Tit

Sortmejsen yngler over det meste af Europa, men mangler dog i det nordligste Skandinavien. Arten yngler desuden i Nordafrika og i et bredt bånd gennem Rusland og Asien til Stillehavet. Da sortmejsen er nåleskovsspecialist, indvandrede den først til Danmark i 1800-tallet, da nåleskovsplantagerne voksede til (Løppenthin 1967, Dybbro 1976). I dag yngler sortmejsen over hele landet med de tætteste bestande i Vest- og Nordjylland. I Europa er fuglene fra de sydlige og vestlige dele af yngleudbredelsen hovedsagelig standfugle, mens fugle fra de nordligere områder i højere grad trækker over kortere afstande. I visse år kan arten dog forekomme invasionsagtigt i Danmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sortmejse

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 16.461
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 601
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%