Sortspætte

Dryocopus martius

Black Woodpecker

Black Woodpecker

Sortspætten er den største spætteart i Europa. Den yngler i det meste af Europa og østover gennem den centrale del af Asien til Stillehavet. Arten indvandrede til Danmark i 1961, hvor de første par ynglede i Nordsjælland (Dybbro 1976). Siden har arten etableret sig på Bornholm og i Sønder-, Midtog Nordøstjylland (Dybbro 1976, Grell 1998). Den yngler både i løv-, nåle- og blandskov. Sortspætterne er normalt standfugle, men i nogle år optræder arten invasionsagtigt.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sortspætte

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 992
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 568
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%