Spidsand

Anas acuta

Northern Pintail

Northern Pintail

I Danmark er spidsanden en fåtallig ynglefugl, som fortrinsvis yngler på kystlokaliteter i Nord- og Vestjylland samt omkring Fyn, Lolland-Falster og Sydsjælland. Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. Spidsanden har en cirkumpolar udbredelse. Dens europæiske hovedudbredelse er nord og øst for Danmark, som udgør en del af artens sydgrænse. Fuglene i de fleste europæiske bestande er trækfugle med vinterkvarterer i Vesteuropa, Sydeuropa og Sahel-zonen syd for Sahara (Cramp & Simmons 1977, Scott & Rose 1996).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Spidsand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 453
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 416
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%