Spurvehøg

Accipiter nisus

Eurasian Sparrowhawk

Eurasian Sparrowhawk

Spurvehøgen yngler over det meste af landet, men lever et relativt skjult liv, specielt i yngletiden. Som mange andre rovfuglearter led spurvehøgen i Danmark tidligere under forfølgelse og senere under miljøgifte, men bestanden er inden for de sidste ca. 30 år vokset betydeligt. Uden for Danmark er spurvehøgen udbredt i det meste af Europa og Asien til Stillehavet mod øst. Fuglene fra de nordlige og østlige bestande forlader yngleområderne om vinteren, men længere mod syd, f.eks. i Danmark, er kun en del af bestanden trækfugle.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Spurvehøg

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 4.668
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1924
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%