Stær

Sturnus vulgaris

Common Starling

Common Starling

Stæren yngler i huller i træer eller bygninger eller i opsatte redekasser. Arten er udbredt over stort set hele Europa, dog ikke på Den Iberiske Halvø, i det sydlige Italien samt på Korsika og Sardinien. Uden for Europa strækker udbredelsen sig videre østpå gennem Rusland næsten indtil Stillehavet. Arten er desuden udsat og nu vidt udbredt i Nordamerika. De nordlige og østlige bestande er trækfugle, mens bestandene i Syd- og Vesteuropa kun delvis forlader yngleområdet. I Danmark er stæren en almindelig ynglefugl over hele landet både i byer og i gamle skove. Trækgæster optræder i Danmark i oktober-november og martsapril. Om efteråret kan store flokke på op til 100.000 fugle ses, når de går til fælles overnatning i rørskove.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stær

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 17.851
- heraf mærket som unger 546 (3,1%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 5697
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%